19 kwietnia 2012

Jednym z celów tegorocznej pracy naszego przedszkola jest wzbudzanie w dzieciach refleksji dotyczącej otaczającej je przyrody.

W toku podejmowanych działań dostarczamy przedszkolakom wiadomości na temat środowiska przyrodniczego, kształtujemy przyjazny stosunek do roślin i zwierząt oraz poczucie odpowiedzialności za jej stan.

W kwietniu b.r. w ramach realizacji zadań wynikających z Rocznego Planu Pracy Przedszkola, Pani Katarzyna Tomczak zorganizowała gminny konkurs plastyczny pod hasłem Ziemia ? to mój dom. W konkursie wzięły udział dzieci 5 i 6-letnie ze szkół w Starych Bielicach, Parnowie oraz dzieci 3,4 i 5-letnie z Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu.

Dzieci wykonały za pomocą różnych technik plastycznych bardzo ciekawe prace, na których wyraziły swój stosunek do przyrody. Jury przyznało pierwsze miejsce Bartkowi Smagieł z przedszkola.

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy lub wyróżnienia oraz drobne upominki.

Opracowała Katarzyna Tomczak